Thông tin trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội

     Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội được sáng lập theo Quyết định Số: 383/QĐ-VHTT&DL, vào năm 2009. Trường ở địa chỉ tại: Nằm trong Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội – Đường Lê Đức Thọ – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm –  TP Hà Nội. Số điện thoại: 043.7857994 – 043.7857995.

1. Chức năng của Trường Phổ Thông Năng khiếu Thể Dục Thể Thao Hà Nội

trường năng khiếu thể dục thể thao đào tao các cấp học

      Trường Phổ Thông Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao Hà Nội hay còn có tên viết tắt là PTNK Thể dục thể thao. Trường là một đơn vị hành chính sự nghiệp về giáo dục có chức năng là đào tạo và bồi dưỡng phát triển năng khiếu thể thao đối với lứa tuổi học sinh nhưng có năng khiếu về thể dục thể thao. Trường hoạt động trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn phổ thông cho các em, Các em học sinh trong nhà trường thường được các Bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyên và Thi đấu Thể dục thể thao TP Hà Nội tuyển chọn và giới thiệu.Trường PTNK Thể dục thể thao Hà Nội hoạt động theo Điều lệ là trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Bởi vì Trường đào tạo cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, do các giáo viên - giảng viên dạy văn hóa và huấn luyện viên thể dục thể thao tham gia trực tiếp giảng dạy.

2.  Nhiệm vụ của Trường Phổ Thông Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao Hà Nội

Học viên trường năng khiếu thể dục thể thao

    Là một trường đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo những em ở lứa tuổi học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao nên nhà trường cũng phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ của các cấp học. Tuy nhiên trong đó có 4 nhiệm vụ chính như sau:

      Nhiệm vụ thứ 1: Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP Hà Nội tổ chức tuyển sinh đối với các cấp bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông theo chỉ đạo của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nhiệm vụ thứ 2: trường phải xây dựng các chương trình, kế hoạch giảng dạy và tiến hành giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của các em học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trường năng khiếu thể dục thể thao; Tổ chức thi chuyển lớp, chuyển cấp và thi tốt nghiệp cho các em học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ thứ 3: Trường phải quản lý tổ chức bộ máy, chế độ biên chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của cán bộ viên chức làm việc tại đơn vị; quản lý giáo viên, học sinh, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, lao động thuộc phạm vi quản lý của nhà Trường theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hà Nội;

Nhiệm vụ thứ 4: Trường phải quản lý sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản và những trang thiết bị được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

 

 
5 (100%) 1 vote

fraserburghfc